Služby

 Ocelové konstrukce

 • ocelové konstrukce hal, autosalonů, chladírenských objektů, zemědělských objektů
 • ocelové konstrukce průmyslových věží, plošin
 • ocelové konstrukce administrativních objektů
 • realizační dokumentace, včetně detailů kotvení, přípojů, svarů apod.
 • velkorozponové ocelové konstrukce (hangáry, sportovní haly apod.)
 • posouzení ocelových konstrukcí na požární odolnost R15 / R30

 ŽB konstrukce

 • posouzení ŽB konstrukcí monolitických / prefabrikovaných (stropní desky, základové konstrukce, ŽB věnce, překlady, opěrné stěny apod.)
 • statické posouzení rodinných domů (novostavby / rekonstrukce)

 Dřevěné konstrukce

 • posouzení dřevěných nosných konstrukcí (haly, přístřešky, atypické konstrukce)

TDI + kontrola staveb

 • provádění stavebního a technického dozoru staveb + stavebně technický průzkum staveb (jejich stav, kvalita a posouzení provedení dle platných ČSN EN)
 • zhodnocení stávajících objektů pro BOZP + vytvoření odpovídajících protokolů