již přes 13 let zkušeností

kvalita a spolehlivost návrhu

optimalizace stávajícího řešení

dodržování termínů

flexibilní a vstřícný přístup

Profesionálové v oboru nosných konstrukcí

Hstatika je projekční a statická kancelář se zaměřením na zpracování statických posudků a dokumentací pro všechny stupně projektové dokumentace nosných konstrukcí. Náš 8 členný tým je tvořen zkušenými odborníky na ocelové, betonové a dřevěné konstrukce, jejich návrh, posouzení a projektování, včetně zpracování dílenské dokumentace v nejmodernějších programech. Nabízíme kvalitní a spolehlivý návrh, dodržování domluvených termínů, vstřícnost a otevřený přístup k hledání optimálních řešení návrhů.

  • Autorizace v oboru statika a dynamika staveb
  • Zkušený tým odborných pracovníků
  • Realizováno stovky návrhů konstrukcí
  • Optimalizace stávajících řešení
  • Navrhování dle platných ČSN EN
  • Nejmodernější programy: Dlubal software RSTAB, SCIA Engineer, TEKLA Structures, Autodesk Advance Steel, ZW CaD, FIN EC, IDEA StatiCa

Ing. Jakub Hank

V roce 2005 úspěšně absolvoval SPŠS v Brně - Kudelova - obor pozemní stavby.

V roce 2011 úspěšně dokončil studium VUT - FAST - Brno - obor konstrukce staveb (zaměření na ocelové, dřevěné a betonové konstrukce) - diplomová práce na téma Ocelová konstrukce lávky pro pěší, se kterou vyhrál ocenění děkana VUT, za kvalitně a odborně odvedenou práci.

Od roku 2011 se plně věnuje statice a projektování nosných konstrukcí (stovky návrhů a realizací staveb).

V roce 2015 udělena autorizace v oboru statika a dynamika staveb - ČKAIT1006050.

Ing. Markéta Hank

V roce 2014 úspěšně dokončila studium VUT - FAST - Brno - obor konstrukce staveb (zaměření na ocelové, dřevěné a betonové konstrukce) - diplomová práce na téma Ocelová konstrukce hangáru pro letadla - prostorová příhradová konstrukce.

Od roku 2014 se plně věnuje statice a projektování nosných konstrukcí (stovky návrhů a realizací staveb).